Държавна агенция „Национална сигурност” не разполага с конкретни и достоверни данни за пряка терористична заплаха
There are no translations available.

Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) не разполага с конкретни и достоверни данни за пряка терористична заплаха по отношение на Република България и нейни задгранични представителства. Конкретният сигнал за възможен терористичен акт в София, в близост до хотел „Плиска”, е проверен и по категоричен начин е установена липса на заплаха. Отчита се запазването на рисковете за националната сигурност, свързани с наблюдавания общ ръст на тероризма в световен мащаб.

В изпълнение на законовите си функции ДАНС, съвместно с МВР и останалите министерства и ведомства, изпълнява законовите си задачи и ангажиментите си по Националния план за противодействие на тероризма в Република България.

Чрез действащия в ДАНС Национален контратерористичен център се осъществява непрекъснато взаимодействие със структури от сектора за сигурност и обществен ред в страната и с партньорските служби в непрекъснат режим.

Напомняме, че гражданите могат да подават сигнали за терористични заплахи, както и всякаква относима към дейността на Центъра информация на тел. (02) 814 70 70 и на e-mail адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .