Под координацията на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари се извършват проверки на обекти, търгуващи с гориво
There are no translations available.

Специализирана операция се провежда на територията на столицата и още 15 областни града - Перник, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен, Враца, Монтана, Стара Загора, Габрово, Сливен, Добрич, Разград, Пазарджик и Хасково. Действията, които продължават и в момента (28 февруари), са стартирали на 26 февруари и се реализират в изпълнение на приоритетните дейности на Междуведомствения център в ГД „Борба с организираната престъпност“ за пресичане на престъпни практики, използвани от търговците при разпространението и търговията с течни горива (избягване плащането на ДДС и продажбата на гориво, което не отговаря на утвърдените стандарти). В операцията участват служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи,  Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Организацията, ръководството и координацията на операцията се осъществява от Центъра, действията се реализират под надзора на Прокуратурата на Република България.

Проверяват се 50 бензиностанции и газстанции на територията на страната, определени след предварителен селективен подбор на фирми и търговски обекти, осъществяващи разпространение и търговия с течни горива.

Сформирани са съвместни екипи за извършване на проверките, в които са включени представители на ГД „Национална полиция“, областните дирекции на МВР и контролни органи. Сред най-често констатираните нарушения на проверените обекти са разлика в касовата наличност, неработещ нивомер и електронна система фискална памет (ЕСФП), за която се предполага, че се използва за манипулиране на данните, подавани към НАП.

От извършените до момента лабораторни анализи на взетите проби за качеството на продаваните горива в проверяваните обекти са установени бензиностанции в градовете Харманли, София, Бургас, Варна и Плевен, които продават некачествено гориво. Продължава анализът на останалите взети проби. Обектите, на които са направени тези констатации, са запечатани и дейността им е преустановена. Предприети са действия по изтегляне на некачественото гориво от търговската мрежа – до момента общо са спрени от разпространение 17 хил. литра, от които 8300 л гориво за дизелови двигатели и 8700 литра автомобилен бензин.

Други два обекта са затворени поради липса на Декларация за съответствие и проследимост.

Спрени от разпространение поради установени документални нарушения са 11 700 литра гориво за дизелови двигатели. Сред негативните констатации в хода на проверките е използването на нивомерни измервателни системи (НИС) без валидни контролни знаци от метрологичен контрол - установени са 13 такива случая, както и четири случая, при които бензиноколонките мерят в ущърб на клиента.

От ДАМТН са издадени предписания за спиране от употреба на колонките и извършване на проверка на системите.

По-характерни случаи, установени в хода на операцията:

- В търговски обект в гр. Асеновград е установена допълнително монтирана цистерна в обекта, която липсва в схемата на бензиностанцията, но е свързана с нивомерна система. Установено е наличието на допълнителен електронен блок, свързан с електронна система фискална памет (ЕСФП), за който се предполага, че се използва за манипулиране на данните, подавани към НАП. Установено е наличие на приблизително 4 хил. литра гориво, за което не са представени документи и има разлика в отчета за наличното количество. Целият обект е запечатан и е поставен под охрана до извършване на последващ контрол, в присъствието на специалисти в областта на ЕСФП.

- На обект в гр. Харманли, обл. Хасково, е установено както гориво с изключително лоши показатели, така и че бензиноколонките мерят в ущърб на клиента. В бензиностанцията са констатирани нарушения и при предходни проверки. Подобна е ситуацията с обект на територията на столицата, който също е засичан с разпространение на некачествено гориво.

- В обект на територията на гр. Хасково, селектиран за проверка, е установено, че на адреса липсва бензиностанция, като същевременно по електронен път към НАП постъпват данни за реализирани обороти. Продължава изясняването на случая и предстои допълнителна проверка от НАП.

- На бензиностанция в гр. Враца е установено, че 1500 литра бензин се съхраняват в пластмасови съдове, от които с пистолет се зарежда в МПС. В обекта има монтирани две цистерни, които са свързани помежду си, но само на едната има монтирана НИС. Липсват схеми за обекта и документи за произход на горивата и за наличното количество.

Действията на проверяващите екипи продължават.