При специализирана операция на ДАНС и МВР в Пловдив са задържани български граждани, извършвали незаконно прехвърляне на лица с рисков профил през границите на България
There are no translations available.

Нa 3 декември 2015 г. на територията на гр. Пловдив под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Пловдив е проведена съвместна операция на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и Министерство на вътрешните работи (МВР). Целта на операцията е пресичане на незаконната дейност на група български граждани, извършващи незаконно прехвърляне през границите на Р България на чужденци с рисков профил. Задържани са три лица за 24 часа по Закона за МВР.

Групата е осигурявала срещу заплащане транспортни средства, места за настаняване и неистински документи за самоличност, и е организирала последващо незаконно влизане на чужденците в съседни на България държави. При извършените обиски и претърсвания са открити вещи и предмети, свързани с извършваните престъпления.

Операцията е част от съвместните мерки на ДАНС и МВР за разкриване и пресичане на дейности по незаконно въвеждане и прехвърляне на чужденци към и през територията на Република България. Провеждането й е свързано и със засилените контратерористични мерки в контекста на повишената в световен мащаб терористична активност.

Продължава изясняването на самоличността на чужденците, прехвърляни незаконно от групата български граждани.