Председателят на ДАНС наложи принудителни административни мерки на петима чуждестранни граждани, чиято противозаконна дейност и присъствие в страната представляват заплаха за националната сигурност
There are no translations available.

На 23 октомври 2015 г. при съвместна мащабна операция на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и МВР, под ръководството и надзора на прокуратурата, насочена към пресичане на незаконно прехвърляне на мигранти през границите на страната, са задържани и петима граждани на държави от Близкия изток, за които е установено, че имат ключова роля в каналджийските мрежи от Турция през България към Западна Европа.

Четирима от тях са се възползвали в предишен период от правото за искане на закрила в България, а петият е получил статут на постоянно пребиваващ чужденец.

Лицата са снабдявали нелегално влизащи в България мигранти с фалшиви документи за самоличност и са организирали незаконен трансфер на парични суми с цел обезпечаване на незаконното прехвърляне на чужденци през границата на страната. Установено е, че единият от задържаните е извършвал и престъпна дейност по разпространение на наркотици и фалшива валута.

Въз основа на събраните данни е преценено, че посочената дейност и присъствието в България на петте лица застрашава сигурността на страната. В тази връзка със заповед на председателя на ДАНС са им наложени принудителни административни мерки „експулсиране”, „отнемане правото на пребиваване” и „забрана за влизане в Република България” за срок от пет години по Закона за чужденците в Република България.