ДАНС връчи свидетелство за одобрение на първото българско криптографско средство за защита на класифицираната информация до ниво „Секретно”
There are no translations available.

На 29 юни на тържествена церемония в сградата на Министерството на отбраната (МО) заместник-председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) Олег Петков връчи на министъра на отбраната Николай Ненчев, в присъствието на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, свидетелство за одобрение на първата българска криптографска система за защита на класифицираната информация до ниво „Секретно”.

Системата е разработена от експерти от ДАНС (в качеството на Агенцията на национален Орган по криптографска сигурност) и МО, в сътрудничество с научни работници от БАН и специалисти от българската фирма СекНет. Разработката дава възможност на МО и на Българската армия да изградят защитени мрежи за обработка на класифицирана информация до най-високото разрешено ниво на сигурност за онлайн обмен на информация, както и за бъдещо развитие и осигуряване на съвместимост на защитените комуникации със страните от НАТО и ЕС.

На церемонията присъстваха директорът на Служба „Военна информация” Йордан Бакалов, заместник-министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев; Аню Ангелов – съветник по въпросите на отбраната на министър-председателя Бойко Борисов; заместник-председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Васил Ризов; представители на НРС, МО, Министерството на външните работи; Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии, Държавната агенция „Технически операции”, Комисията за защита на личните данни и др.

1 1 29062015