В София се проведе 14-ата Годишна професионална конференция на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията (EPAC/EACN)
There are no translations available.

На 17-18 ноември 2014 г. в София се проведоха 14-ата Годишна професионална конференция и Общото събрание на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията (EPAC/EACN). Домакини на събитието бяха Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

Форумът бе открит с приветствия към участниците от председателя на ДАНС Владимир Писанчев, министъра на вътрешните работи Веселин Вучков и заместник-главния прокур Борислав Сарафов. Тримата подчертаха необходимостта от единни политики и взаимодействие на европейските държави за ефективно противодействие на корупцията.

Председателят на ДАНС очерта новите и по-големи отговорности в контекста на широкия спектър на вредни въздействия на корупционните практики по отношение на държавата и обществото и подчерта, че по-добрата ефективност в борбата с корупцията е постижима, когато има постоянство и се работи за повишаване на професионалната квалификация.

„Понастоящем EPAC има възможност да изиграе по-важна роля от тази, която сме имали досега – гласът ни да бъде чут както при изготвяне на антикорупционните доклади, които са могъщ инструмент за измерване на ситуацията във всяка страна и отделните институции, така и при вземането на решения на европейско ниво”, заяви генералният директор на ОЛАФ и президент на EPAC/EACN Джовани Кеслер, като отправи благодарност към българското правителство за ангажимента на държавата в борбата с корупцията.

Участниците в конференцията приеха за нов член на EPAC Агенцията за борба с корупцията на Република Молдова.

Общото събрание преизбра за нов двугодишен мандат президента на EPAC/EACN Джовани Кеслер и вицепрезидента за панел „Надзор над службите с полицейски правомощия” Антъни Дъган (Ирландия).

В работата на форума участваха 90 представители от 35 държави-членки на платформата, сред които прокурори, ръководители на служби и агенции, както и експерти, ангажирани в областта на противодействие на корупцията и надзора върху дейността на службите с полицейски правомощия – областите, в които членуващите в ЕРАС/EACN служби и агенции от държавите-членки на ЕС си сътрудничат и обменят постоянно информация.

1-1 2-1   3-1