17 служители на ДАНС с награди от Европол на среща в Чикаго. Агенцията затвърждава позициите си на надежден партньор в борбата с тежката и международна организирана престъпност на регионално и европейско ниво
There are no translations available.

Европол награди 17 служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) по време на работна среща в Чикаго (САЩ), проведена на 13-17 октомври 2014 г. с участието на Европол и федералната служба на САЩ „Сикрет Сървис”. Отличията се връчват на българските експерти за постигнати значими резултати при осъществяването на международна операция през май 2014 г. съвместно с чуждестранна партньорска служба и експерти от Европол за разкриване и пресичане на дейността на организирана престъпна група, извършваща престъпления с електронни платежни инструменти (ЕПИ). При операцията на територията на България са разкрити 3 работилници за скимираща техника, задържани са 6-има български граждани, участници в организираната престъпна група и е иззета скимираща и друга техника.

Ръководителят на Европейския център за борба с киберпрестъпността към Европол Троелс Йортинг подчерта, че през последните години българските служби са постигнали изключителни резултати в борбата с престъпленията с ЕПИ.

Отбелязано бе, че провежданите операции от служителите на ДАНС по линия на противодействие на организираната престъпност са пример за отлично взаимодействие и координация на международно ниво, което е от особена важност за постигането на успехи.

В дейностите си по линия на противодействие на тежката и международна организирана престъпност като една от най-големите заплахи за европейските държави, служителите на ДАНС работят последователно и целенасочено за повишаване нивото на сигурност на регионално и европейско ниво чрез укрепване на сътрудничеството с партньорските служби и релевантните европейски структури – SELEC, Европол, Интерпол, Фронтекс и др.

В тази връзка през последната година (01.10.2013 г.-10.11.2014 г.) са проведени общо 459 работни срещи в международен формат, вкл. и обмен на информация по конкретни случаи; реализирани са 53 международни операции, вкл. и по паралелни разследвания и са получени 12 награди по следните направления на дейност:

- по линия на борба с наркотици: проведени общо 58 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи; реализирани са 20 международни операции и са получени 2 награди;

- по линия на борба с трафика на хора: проведени общо 129 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи и са реализирани 7 международни операции.

- по линия на борба с трафика на културно-исторически ценности: проведени общо 17 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи; реализирани са 5 международни операции и е получена 1 награда;

- по линия на противодействие на организирани престъпни структури, използващи насилие и оръжие: проведени общо 36 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи;

- по линия на престъпления срещу митническия режим на страната: проведени общо 81 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи и е реализирана 1 международна операция;

- по линия на противодействие на финансови престъпления в интернет и хазарт: проведени общо 17 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи; реализирани са 2 международни операции и е получена 1 награда;

- по линия на противодействие на престъпления срещу интелектуалната собственост и противоправно съдържание в интернет: проведени общо 29 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи; реализирани са 5 международни операции и е получена 1 награда;

- по линия на противодействие на фалшификации: проведени общо 92 работни срещи в международен формат, вкл. и извършен обмен на информация по конкретни случаи; реализирани са 13 международни операции и са получени 7 награди.