Държавна агенция „Национална сигурност” бе домакин на Втората среща на експертната мрежа за съвместни екипи за разследване
There are no translations available.

В рамките на българското председателство, 1 юли-31 декември 2014 г., на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, в периода 4-5 септември 2014 г., Държавна агенция „Национална сигурност”, със съдействието на Секретариата на Конвенцията, бе домакин на Втората среща на експертната мрежа за съвместни екипи за разследване.

Мероприятието обедини представители на прокуратурата и на националните органи за противодействие на трансграничната и организираната престъпност от единадесетте държави- страни по Конвенцията (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения). За постигане на ползотворните резултати от дискусиите в срещата допринесоха и представители на Европол, Евроджъст и на Европейския полицейски колеж (CEPOL).

В резултат на обсъжданията в рамките на проведената среща, бяха изведени добрите практики и общи насоки за подобряване на дейността по сформирането и функционирането на съвместните екипи за разследване, с оглед повишаване на ефективността на компетентните органи на респективните държави, изграждане на стабилна мрежа от професионалисти за своевременно и адекватно планиране на действия в отговор на възникнали заплахи за регионалната сигурност от трансграничната и организирана престъпност.