В ДАНС бе официално открит Национален контратерористичен център
There are no translations available.

На 4 август 2014 г. председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев откри Национален контратерористичен център на официална церемония в сградата на Агенцията в присъствието на вицепремиера и министър на вътрешните работи в оставка Цветлин Йовчев.

На церемонията присъстваха заместник-главният прокурор Пенка Богданова, представители на МВР, НРС, НСО, Служба „Военна информация”, ДАТО, Агенция „Митници”, министерства, представители на дипломатически мисии, акридитирани в България.

Националният контратерористичен център е създаден с постановление на Министерския съвет от 10 юли 2014 г. като единна национална платформа за събиране и обработка на информация с оглед идентификация на лица и организации, свързани с тероризъм.

Целта на Центъра е осигуряване на координирано управление на националните информационни ресурси, с оглед повишаване на ефективността на националната система за противодействие на тероризма.

Центърът осъществява дейността си при взаимодействие с МВР, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Агенция „Митници”, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците, Агенцията за ядрено регулиране, Дирекцията „Вероизповедания” към Министерския съвет, Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.

Националният координационен център предоставя информация в непрекъснат денонощен режим на всички реагиращи структури от сектори за сигурност и обществен ред в страната, необходима за разкриване, предотвратяване и пресичане на терористични заплахи.

1-DSC 9691 1-DSC 9713