ОТЧЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО И ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.
There are no translations available.

През първото полугодие на 2014 г. Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) успешно изпълнява мисията си за разкриване, наблюдение, противодействие и предотвратяване на замисляни и осъществявани посегателства срещу националната сигурност на Република България, свързани с организирана престъпна дейност на местни и транснационални структури.

В рамките на националната система за защита на националната сигурност Агенцията осъществява вътрешна координация и взаимодействие с органите на прокуратурата, следствието, МВР, НРС, СВИ-МО, НСО, Агенция „Митници”, НАП, НОИ, други министерства и ведомства, както и с обществени организации.

Поддържа се активно международно сътрудничество, както на двустранно ниво (със съответните структури на държави в и извън ЕС), така и в рамките на членството или ангажиментите на Агенцията в редица международни и регионални организации и форуми на специалните служби и правоохранителните органи (Европол, Интерпол, Евроджъст, Фронтекс, Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа и други).

Целият текст на отчета >>