Предмети от праисторическата епоха постъпват в музейните фондове на държавата след операция на ДАНС
There are no translations available.

На 7 февруари 2014 г. в резултат на специализирана операция, проведена от служители на ДАНС по линия на незаконен трафик на културни ценности, на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките са предадени 10 предмета от праисторическата епоха - култови фигурки с човешки изображения (някои с допълнителна украса по тях), различни по вид съдове (също с украса) и други предмети, свързани с култа.

По предварителни експертни данни най-ранните от тези предмети датират от новокаменната епоха, а други са от каменно-медната епоха (6000-3000 години пр. Хр.). Всички предмети, с изключение на една от фигурите, са запазени в цялост.