Съветът на Европа даде положителна оценка за усилията на България срещу изпирането на пари
There are no translations available.

Съветът на Европа публикува оценителния доклад за прилагането от България на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладът съдържа оценки за пълно или значително съответствие с 39 от общо 49-те международни стандарти в сферата. Този резултат поставя страната на едно от водещите места сред оценяваните държави. Българската финансово-разузнавателна служба (дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС) е оценена високо като напълно съответстваща на техническия стандарт и ефективно изпълняваща своите функции.

Основни заключения от доклада на Комитета MONEYVAL в резултат на ІV оценителен кръг >>