Съвместно съобщение на Държавна агенция „Национална сигурност”, Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи
There are no translations available.

На 15.11.2013 г. лидерът на организацията „Национално единство” Боян Станков обяви пред средствата за масова информация създаването на „граждански патрули”. Според направените изявления, те са „инициирани на базата на законната самоотбрана”, като целта им е „идентифициране и уведомяване за съмнителни лица”. Има и твърдения, че „патрулирането” е съгласувано със Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи.

На 20.11.2013 г. е разпространено съобщение на неправителствена организация, представлявана от Петко Асенов – „Национален център за развитие на ромите в България”. Според съобщението, „Ромски командоси създават организация за отбрана от насилие”. Твърди се, че на 19.11.2013 г. е взето решение за организиране на движение „Организация на малцинствата за отбрана от насилие” (ОМОН), като „контрапункт” на гражданските патрули. В съобщението се посочва, че лидерите на неправителствената организация са провели среща със заместник-главен прокурор и с директора на столичната полиция.

Главният прокурор Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев проведоха работна среща. На срещата е обсъдена информацията, посочена по-горе, както и изпълнението на задълженията на държавните органи. Обсъдени са и последните данни за хода на разследванията на посегателства, извършени срещу български граждани от пребиваващи в страната чужди граждани, както и за посегателства срещу чужденци, извършени по расови и ксенофобски подбуди. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” е представил и допълнителна информация, събрана и обобщена съобразно правомощията на Агенцията в областта на националната сигурност. Тя касае действия на лица и организации, осъществявани в нарушение на Конституцията и законите и свързани с проповядване и подбуждане към насилие и омраза, основани на раса, народност, религия или етническа принадлежност. Организирането на т.нар. граждански патрули не е съгласувано по никакъв начин с полицейски органи. Не отговарят на истината и твърденията, че Националният център за развитие на ромите в България е обсъждал създаването на организация за отбрана и с представители на прокуратурата и полицията. Петко Асенов действително е провел среща през октомври 2013 г., по негово искане, със заместник-главния прокурор Ася Петрова, но на тема „Превенция на посегателствата срещу влакове, извършвани от роми”, след като такива срещи са били проведени с ръководствата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на БДЖ. Главният прокурор, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” са набелязали конкретни мерки за противодействие на всички форми на нарушаване на обществения ред и създаването и функционирането на каквито и да е формирования за „самоотбрана”, „самозащита”, „гражданско патрулиране” и т.н. По искане на главния прокурор, в определени зони от центъра на столицата полицейското присъствие трябва да бъде засилено, като полицейските служители да упражняват правомощията си по Закона за МВР без никакви компромиси. Не следва да се допускат никакви прояви на лица, които се опитват сами да налагат ред по улиците на столицата, както и откритото демонстриране на такова поведение, включително и носенето на съответни отличителни знаци. Министърът на вътрешните работи е разпоредил създаването на необходимата организация за работа в тази насока на столичната полиция. Предмет на анализ за съответствие с Конституцията и Закона за политическите партии ще бъде и дейността на определени политически формации.

Главният прокурор, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” заявяват, че ръководените от тях държавни органи ще приложат всички свои правомощия по закон, за да гарантират охраната на обществения ред и защитата на правата на гражданите.