Работно посещение на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" в САЩ
There are no translations available.

Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Владимир Писанчев осъществи работно посещение в САЩ на 29 октомври-2 ноември 2013 г. В рамките на визитата си г-н Писанчев проведе поредица от срещи на високо равнище, на които бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес. Подчертано бе доброто взаимодействие по приоритетни за двете страни области и бяха набелязани конкретни мерки за успешното му продължаване и занапред.