Оценителен доклад за България, приет на пленарно заседание на Комитета Монивал
There are no translations available.

В периода от 16.09.2013 г. до 20.09.2013 г. в гр. Страсбург, Франция се проведе 42-то пленарно заседание на Комитета Монивал, на което беше обсъден и приет 4-ти оценителен доклад за България във връзка със съответствието, постигнато от страната със стандарта на FATF по прилагане на мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. По отношение на стандарта, който касае дейността на финансово-разузнавателните служби, САД  „Финансово разузнаване” – ДАНС (българската финансово-разузнавателна служба) беше оценена с най-високата възможна оценка – „напълно съответства”. Високо бяха оценени и стандартите, които касаят дейността по превенция и надзор върху финановите институции. В тази част бяха получени оценки за пълно съответствие и такива за значително съответствие (оценка, която е с една степен по-ниска от най-високата възможна). В обсъжданията и защитата на доклада активно участие взеха представителите на САД  „Финансово разузнаване” – ДАНС. Приетият доклад ще бъде публикуван на електронната страница на Комитета Монивал, малко след неговото приемане в съответствие с процедурите на Комитета.