В ДАНС не е постъпило искане за достъп до класифицирана информация на заместник-директора на Агенция "Митници" Николай Попов
There are no translations available.

Към 29 август 2013 г. в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) не са постъпили документи за извършване на проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на заместник-директора на Агенция "Митници" Николай Попов. При постъпване на съответното искане в ДАНС, то ще бъде разгледано по предвидената законова процедура.