Владимир Писанчев е назначен за председател на ДАНС
There are no translations available.

Владимир Писанчев е назначен за председател на Държавната агенция „Национална сигурност” с решение на Народното събрание от 19 юли 2013 г. на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по предложение на министър-председателя на Република България.