ДАНС публикува разсекретените документи от информационното дело „Галерия”
There are no translations available.

Във връзка с повишения обществен интерес към информационно дело (ИД) “Галерия”, Държавна агенция „Национална сигурност” публикува 30 бр. документи с премахнато ниво на класификация, които можете да видите тук.

ИД „Галерия” е открито в дирекция „Сигурност на ДАНС” на 12.08.2008 г. по разпореждане на председателя на ДАНС Петко Сертов за извършване на проверка за изтичане на вътрешна информация от Агенцията, както и публикации в пресата и интернет, съдържащи класифицирана информация на ДАНС. По делото е работено в периода август-септември 2008 г. Работата по делото и използването на специални разузнавателни средства (СРС) са били съгласувани с ръководството на Агенцията, а придобитата информация – своевременно докладвана. Във връзка с публикации в медиите за прилагани по ИД „Галерия” специални разузнавателни средства, през м. септември-октомври 2008 г. е извършена проверка на оперативния отчет и използваните СРС в дирекция „Сигурност на ДАНС”. Комисията е констатирала, че ИД „Галерия” е открито в съответствие с нормативната регламентация на дейността по оперативния отчет на Агенцията и използваните по делото СРС са прилагани в съответствие с изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства. 

 В края на 2008 г. Софийска военноокръжна прокуратура отказва да образува досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер от страна на служители на ДАНС при откриването и воденето на ИД „Галерия”. Делото е архивирано на 09.06.2009 г.

През м. септември 2009 г. делото е предоставено на Комисията за контрол на ДАНС към 41-то Народно събрание и е върнато в ДАНС през м. октомври 2009 г. Същия месец делото е предоставено на Софийска градска прокуратура и е върнато в ДАНС през м. юни 2013 г.

Част от информацията в публикуваните документи, представляваща специфични признаци, позволяващи идентификация      на лица, или данни за структурни звена на ДАНС, е заличена в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.