Извършено проучване на г-н Делян Славчев Пеевски
There are no translations available.

По искане на министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски в Държавна агенция "Национална сигурност" е извършено специално проучване на г-н Делян Славчев Пеевски и е издадено разрешение за достъп до класифицирана информация.

Последното проучване е било значително улеснено предвид факта, че в предходни периоди по отношение на г-н Пеевски неколкократно е било извършвано проучване и са му били издавани разрешения за достъп до национална (до ниво „Строго секретно”) и чуждестранна класифицирана информация (до ниво „EU SECRET” и „NATO SECRET”). В качеството си на народен представител г-н Пеевски има право на достъп до класифицирана информация по съответния законов ред.

Едновременно с името на Делян Пеевски, министър-председателят е посочил и други лица за проучване. По отношение на тях е установено, че имат валидни разрешения за достъп до класифицирана информация.