Владимир Писанчев изпълнява функциите на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

На основание чл. 8 ал. 8 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” с Решение на Министерския съвет № 371/20.06.2013 г., за изпълняващ функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност” е определен Владимир Писанчев.