ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ДАНС - МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ
There are no translations available.

Уважаеми дами и господа,

В медийното пространство се изнесоха данни и факти, свързани с дейността ми като офицер от бившата ЦСБОП-МВР, в периода 1992 -1998 г., кариерното ми развитие и сегашната ми длъжност в ДАНС. Категоричното ми становище е, че се прави груб опит да се даде манипулативно тълкуване на обстоятелства и факти, като целта е да се злепоставят авторитета на Премиера на Република България г-н Б. Борисов, МВР, ДАНС и мен като държавен служител.

В тази връзка считам за необходимо да заявя следното :

Познавам г-н Бойко Борисов от 1995 г. като ръководител на охранителна фирма и бивш офицер от МВР. Запознанството ни стана чрез колега от направление „Контратероризъм" в ЦСБОП, на когото г-н Бойко Борисов е бил ръководител на дипломната работа във ВИПОНД-МВР.

Професионално известно е в световен мащаб, че ръководителите и служителите в охранителните фирми в процеса на своята дейност придобиват значителна по обем информация, която в много случаи е от полза и значение за оперативната работа на правоохранителните органи. Във всички европейски и натовски държави полицейските служби работят в тясно взаимодействие и координация с охранителните структури. Не случайно критериите и изискванията при лицензирането им са изключително високи и определени със закон.

В споменатия период се полагаха значителни усилия за увеличаване ефективността в работата на ЦСБОП.

Като ръководител на охранителна фирма „Ипон" г-н Борисов имаше отношение към охраната и сигурността на бившия държавен глава Тодор Живков. На вниманието на направление „Контратероризъм", в което работех, беше недопускане на посегателства спрямо значими обществени и политически фигури. Прецених, че контактът и срещите ми с него могат да бъдат полезни в тази насока в интерес на службата. За да формализирам тези срещи и за да не бъда обвинен в нерегламентирани контакти и нарушаване на тогава действащите вътрешнонормативни изисквания в ЦСБОП, предприех единствено възможните действия по документалното им оформянеНе счетох за необходимо да уведомя г-н Борисов за така предприетите действия, тъй като отношенията ни на този етап бяха основно колегиални, гледах на тях в перспектива, а и вътрешнонормативните правила не ме задължаваха да направя това. Впоследствие в устен разговор предложих на г-н Борисов официален статут на извънщатен служител на ЦСБОП, но той категорично отказа с мотива, че тъй като е ангажиран с охрана и на политически фигури, това би било предпоставка да вкара службата в политически интриги. Декларира, че се чувства част от системата на МВР и при нужда винаги ще помага.

Що се отнася до мен, накратко ще спомена следното:

През м. май 1998 год. напуснах ЦСБОП с рапорт по собствено желание поради принципни различия с тогавашния директор Кирил Радев. Мотивите за напускането ми са отразени от мен в отделен рапорт до тогавашния министър на вътрешните работи господин Богомил Бонев. За разлика от Кирил Радев аз ще се въздържа от коментар и оценка на неговите професионални, лични и ръководни качества, тъй като те са широко известни в общественото пространство.

На работа в МВР се върнах на 10.03.2006 год. със заповед на тогавашния министър Румен Петков. В ДАНС бях назначен със заповед на тогавашния председател Петко Сертов през месец април 2008 год.

Мисля, че всеки може да направи извод би ли могъл г-н Бойко Борисов да има отношение към кариерното ми развитие.

За целия период на службата ми в МВР и ДАНС от 1981 г. до момента съм награждаван многократно, вкл. и с най-високите отличия, и не ми е налагано нито едно наказание.

                                                                                                  С уважение: Младен Георгиев