Във връзка с публикации в електронни медии и проявен интерес към главния секретар на ДАНС Младен Георгиев, уточняваме следното:
There are no translations available.

През май 1998 г. Младен Георгиев напуска МВР по собствено желание. В периода 1998-2006 г. работи последователно в „Национален спортен център Универсиада” ЕАД и Софийска адвокатска колегия. През март 2006 г. е възстановен на работа в МВР със заповед на министъра на вътрешните работи Румен Петков като началник отдел в Дирекция „Инспекторат”. През 2007 г. е назначен за зам.-директор на Дирекцията.

В началото на месец април 2008 г. е освободен по собствено желание от МВР и е назначен на длъжност директор на Дирекция „Инспекторат” в ДАНС при Министерски съвет със заповед на председателя на Агенцията Петко Сертов. 

От август 2009 г. е преназначен на длъжност главен секретар на ДАНС, която заема и до момента.

Правомощията на главния секретар на Агенцията са регламентирани в чл. 10а от ЗДАНС.