Експерти от ДАНС проведоха работна среща с директори на столични училища във връзка с мерките за противодействие на тероризма
There are no translations available.

На 30.08.2019 г. в София експерти от Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) проведоха консултативна среща с директорите на столичните училища. В мероприятието участваха и представители на Министерството на образованието и науката.

По време на срещата на ръководителите на столичните учебни заведения бяха дадени насоки и препоръки, които да ги подпомогнат при планиране и прилагане на ефективни и адаптирани мерки за защита при евентуални терористични заплахи спрямо училищата, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма.

Проведените консултации представляват част от цялостната дeйност на национално, областно и общинско ниво за обща оптимизация на системата за противодействие на тероризма и подобряване на защитеността на сградите и съоръженията за обществено обслужване на територията на страната.