InformationСъобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила
There are no translations available.

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на Закона за здравето.

Във връзка с горното:

Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

 

 
Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
There are no translations available.

На 09.04.2020 г. влезе в сила ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Указ № 78/07.04.2020 г., обн. ДВ бр.34/09.04.2020 г.), а именно създаден е:

Чл. 24. (1) Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари, спират да текат до отмяна на извънредно положение.

(2) Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в срок до 4 месеца от отмяна на извънредно положение.”

 
СЪОБЩЕНИЕ
There are no translations available.

Във връзка с журналистически материал, публикуван на сайта на Радио „Свободна Европа” на 18.02.2020 г. под заглавие „Софтуерът на службите. Как Фейсбук група за Лаура Кьовеши се превърна в мишена”, подписан от Борис Митов, в който се съдържат твърдения за намеса на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС) по отношение на лични профили във Фейсбук групата "Аз подкрепям Лаура Кьовеши", ДАНС заявява следното:

Органите на ДАНС не са предприемали действия по отношение на профили в посочената в публикацията Фейсбук група, включително и по отношение на профили и публикации на цитираното в материала лице.

ДАНС разполага с правомощия по Закона за противодействие на тероризма (чл. 32, ал.1) по отношение на съдържание в интернет, което подбужда към тероризъм или чрез което се разпространяват познания за извършване на тероризъм. При установяване на такова съдържание председателят на ДАНС подава искане до председателя на Специализирания наказателен съд да постанови интернет доставчиците да спрат достъпа до тази интернет страница.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 142