Нотариална камара на Република България
There are no translations available.

1. ЕВПКПИПФТ - Нотариална камара на РБ

2. Приложение № 1 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Дневник по чл. 52 от ППЗМИП за съмнителни сделки и клиенти

3. Приложение № 2 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Списък на високорискови трети държави по чл. 46, ал. 3 от ЗМИП

4. Приложение № 3 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

5. Приложение № 4 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за произход на средствата

6. Приложение № 5 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за действителен собственик

7. Приложение № 6 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за видна политическа личност

8. Приложение № 7 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за източника на имуществено състояние

9. Приложение № 8 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Одобрение за прилагане на мерки за опростена комплексна проверка

10. Приложение № 9 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Одобрение за извършване на сделка с видна политическа личност или с лице от високорискова трета държава

11. Приложение № 10 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Списък по чл. 5 от ЗМФТ

12. Приложение № 11 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Секторна оценка на риска

13. Рискова матрица за секторна оценка по ЗМИП-ЗМФТ - НКРБ