Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина
There are no translations available.

САД ФР – ДАНС обръща внимание, че в допълнение към публикувани на 1 юни 2014 г., на 19 септември 2014 г. и на 12 декември 2014 г. публични изявления, с които Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа, изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина, на 14 април 2015 г. е публикувано ново изявление. С него Монивал съобщава, че въпреки, че на 25 юни 2014 г. са приети изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на Босна и Херцеговина, нормативните актове по прилагането на същия закон следва също да бъдат одобрени и да влязат в сила. В изявлението си Монивал също така отбелязва, че на 24.03.2015 г. в Наказателния кодекс на Босна и Херцеговина са влезли в сила промени по отношение на престъплението – финансиране на тероризъм, но същевременно подчертава, че е необходимо да бъдат приети и други изменения в Наказателния кодекс на страната с оглед на преодоляване на установените пропуски в областта на противодействието на ИП и ФТ.

Монивал отново призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.