Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано прессъобщение на финансово-разузнавателната служба на САЩ по отношение на Banca Privada d’Andorra (BPA)
There are no translations available.

С публикувано на 10.03.2015 г. прессъобщение, ФРС на САЩ изразява своето безпокойство относно наличието на сериозни пропуски в системата за превенция на изпирането на пари на Banca Privada d’Andorra (BPA). Констатацията на ФРС на ФРС по случая се основава на информация, според която в продължение на няколко години, служители на висши ръководни длъжности в горепосочената банка съзнателно са улеснявали осъществяването на трансакции от името на т. нар. перачи на пари действащи в полза на транснационални престъпни организации, предоставяйки на последните достъп до международната финансова система.

Действията на Banca Privada d’Andorra насочени към улесняване и подпомагане на изпиране на пари са извършени основно през централата на банката в Андора.

BPA е четвъртата най-голяма банка в Андора от общо пет и разполага със седем национални и пет чуждестранни клона, които оперират в Испания, Швейцария, Люксембург, Панама и Уругвай.

Нецелесъобразните действия на банката включват привличане на средства представляващи облаги на организираната престъпност в Русия и Китай, корупция на международно ниво, както и други криминални дейности. Установено е, че BPA навлиза във финансовата система на САЩ чрез поддържането на кореспондентски сметки в четири американски банки, посредством които са прехвърлени стотици милиони долари. Служители на висши ръководни длъжности в BPA са предоставяли финансови услуги на клиенти – перачи на пари действащи в полза на престъпни организации, с цел да се прикрие източника на средствата. В замяна на предоставените услуги същите служители са приемали плащания и други облаги от своите престъпно проявени клиенти.

Предвид изложеното САД „Финансово разузнаване” обръща внимание на рисковете от изпиране на пари при установяването на бизнес отношения с Banca Privada d’Andorra (BPA) и призовава да бъдат поставени под особено наблюдение всички операции или сделки, които се осъществяват чрез чуждестранната банка.