Съобщение до задължените по ЗМИП лица във връзка с Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета на ЕС относно налагането на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания или органи с оглед на ситуацията в Украйна
There are no translations available.

На 05.03.2014 г. беше приет Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета на ЕС относно налагането на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания или органи с оглед на ситуацията в Украйна. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламента всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, дължани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в приложението към Регламента, трябва да бъдат замразени. Не е разрешено предоставянето (пряко и непряко) на средства и икономически ресурси на тези лица (чл. 2, ал. 2). Приложението към регламента включва лица, които в съответствие с чл. 1 от Решение на Съвета № 2014/119/ОВППС от 05.03.2014 г. са идентифицирани от Съвета като отговорни за присвояване на държавни средства или за нарушения на човешките права в Украйна, както и физически или юридически лица, свързани с тях.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) освен на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) № 208/2014 (незабавно блокиране на средства на лицата от Приложение І на Регламента), и на разширени мерки по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Украйна, и своевременно уведомяване на дирекцията за съмнителни операции, които предизвикват съмнение за наличие на средства с престъпен произход (корупция, присвояване и др.), или изпиране на пари.