Съобщение за задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП
There are no translations available.

Във връзка с множество получени телефонни запитвания през последната седмица (към 02 декември) по повод разпространявана информация в интернет форуми на задължени субекти по ЗМИП „за задължение за приемане и изпращане до ДАНС на Вътрешни правила по ЗМИП в срок до 27 ноември” , уведомяваме задължените субекти, че тази информация не е актуална и не отговаря на изисквания на ЗМИП.

В тази връзка напомняме, че лицата по чл. 4 от ЗМИП привеждат или приемат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от Националната оценка на риска (НОР) на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите ще бъде изпратено и съобщение до средствата за масово осведомяване. Към настоящия момент резултатите от НОР не са публикувани.

След приемането от задължените субекти на Вътрешни правила, същите не следва да бъдат изпращани в ДАНС, съгласно промените в ЗМИП от месец май 2019 г.