Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение офшорната банка Overseas First Federal Bank
There are no translations available.

Финансово-разузнавателната служба (ФРС) на Сейнт Винсент и Гренадини уведоми, че офшорната банка Overseas First Federal Bank (http://www.overseasfirstfederal.com/en/investment_account.htm), с международен пощенски адрес в Аризона, рекламира себе си като оперираща под юрисдикцията на Сейнт Винсент и Гренадини.

ФРС на Сейнт Винсент и Гренадини обръща внимание, че горепосочената банка не е лицензирана по Закона за международните банки на страната. В уведомлението е посочено, че Международната служба за финансови услуги на Сейнт Винсент и Гренадини не е издавала лиценз за опериране на банка Overseas First Federal Bank като офшорна в страната.

На своя уебсайт банка Overseas First Federal Bank е посочила като детайли за контакти: Sutherland’s Building, Murray Road, Kingston, St. Vincent. Проведените предварителни проучвания показват, че няма банка, която да осъществява бизнес дейност на този адрес. Установено е, че публикуваната снимка на уебсайта на банката не е от Sutherland’s Building.

В допълнение, посочените телефонни контакти не са номера на Сейнт Винсент и Гренадини.

Предвид изложеното САД „Финансово разузнаване” обръща внимание на рисковете от измами и изпиране на пари и призовава да не бъдат установявани бизнес отношения с банка Overseas First Federal Bank.