Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП във връзка с последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Иран и Сирия
There are no translations available.

САДФР-ДАНС обръща внимание на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Иран, които предвиждат ограничителни мерки спрямо Централната банка на Иран и Bank Tejarat, а именно:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23.01.2012 за изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран - Централна банка на Иран (известна също като Централна банка на Ислямска република Иран), Bank Tejarat и множество други лица се добавят към списъка на приложение VІІІ на Регламент (ЕС) № 961/2010.

  • Регламент (ЕС) № 56/2012 на Съвета от 23.01.2012 за изменение на Регламент (ЕС) № 961/2010 - добавя се чл. 19а, според който забраните в чл.16 не се прилагат за някои случаи отнасящи се до Централната банка на Иран и Bank Tejarat.

По смисъла на чл. 16, параграф 2, отнасящ се до лицата включени в приложение VІІІ, се замразяват всички техни принадлежащи, притежавани, държани или контролирани финансови средства и икономически ресурси.

Не се предоставят нито пряко, нито непряко финансови средства или икономически ресурси в полза на лица или образуванията, изброени в приложения VII и VIII.

Изключенията на чл. 19а се отнасят до трансфери, получени и замразени след 23.01.2012 г., извършващи се от или чрез Централната банка на Иран, когато: са свързани с дължими плащания по договор от лица извън приложение VII или VIII и при разрешение от компетентния орган на съответната държава членка; имащи за цел предоставяне на финансовите институции под юрисдикцията на държавите членки, необходимата ликвидност за финансиране на търговията и при разрешение от съответния компетентен орган.

Що се отнася до Bank Tejarat, тя може да извършва за срок от два месеца след датата на посочването й плащане от финансови средства или икономически ресурси, получени и замразени след датата на посочването й, или да получава плащане след датата на посочването й, при условие че такова плащане е дължимо по определен търговски договор, и компетентният орган на съответната държава-членка е определил за всеки отделен случай, че плащанията няма да бъдат пряко или непряко получени от лице или образувание, посочено в приложение VII и приложение VIII.

  • Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23.01.2012 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран.

В Решението са включени разпоредби, с които се забранява вносът, закупуването или транспортът на ирански суров нефт, петролни продукти (чл. 3а) и ирански нефтохимични продукти (чл. 3б), както и тяхното пряко или непряко финансиране или предоставяне на финансова помощ, застраховане и презастраховане. Изключение прави изпълнението на договори до 01.07.2012 г. за внос, закупуване или транспорт на ирански суров нефт и петролни продукти, сключени преди 23.01.2012 г. и изпълнението на договори за ирански нефтохимични продукти до 01.05.2012 г.


САДФР-ДАНС обръща внимание и на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Сирия, а именно: Решение за изпълнение 2012/37/ОВППС на Съвета от 23.01.2012 г. за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, според което Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Syrian Lebanese Commercial Bank се добавят в приложение І на Решение 2011/782.