САД „Финансово разузнаване” на ДАНС организира безплатни обучения на счетоводители относно прилагането на ЗМИП
There are no translations available.

Във връзка с промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), в сила от 26.07.2011 г. и изразяваща се във включване на нови категории задължени лица –лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и частни съдебни изпълнители, Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” – ДАНС организира безплатни обучения за лицата, които осъществяват счетоводни услуги, относно прилагането на закона.

Лектори ще бъдат експерти от САД „Финансово разузнаване”.

Обученията се планират както следва:

София - на 16 декември 2011 г. от 10,00 ч. в киносалона на Военно-медицинска академия;

Русе – на 16 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Русенския университет „Ангел Кънчев” (Аула 1);

Варна – на 16 декември 2011 г. от 15,30 ч. в Икономическия университет – Варна (Зала 122);

Пловдив – на 15 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Лозаро-градинарския факултет на Аграрния университет (Аудитория VІІ), бул. „Менделеев” № 12;

Плевен – на 16 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Медицинския университет – Плевен (Зала „Магнум”);

Бургас – на 15 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Аулата на Бургаския свободен университет.