Промяна във формуляра на доклада за съмнителна операция
There are no translations available.

Предвид упражняване на правомощията на директора на САД „Финансово разузнаване” – ДАНС по отношение на промяна на формуляра на доклада за съмнителна операция съгласно чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) предоставяме приложена новата утвърдена форма.

Формуляр на доклад за съмнителна операция (PDF)