Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025/21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
There are no translations available.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 01.06.2020 г.

alt