Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от САД „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор
There are no translations available.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 27.04.2020 г.

 
alt