Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 29.01.2020 г.

 

alt