Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари
There are no translations available.

Проектът е публикуван на  Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 09.06.2017 г.

 

 

alt