Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. (проект)
There are no translations available.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 04.07.2019 г.

 

alt