Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2015 г.
There are no translations available.

 Настоящият отчет съдържа информация за степента на изпълнение на провежданата политика в областта на защитата на националната сигурност, бюджетна програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2015 г., и извършените във връзка с това разходи. Отчетът е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси. 

Виж документа >>