Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност” за първото полугодие на 2020 г.
There are no translations available.

Настоящият отчет съдържа информация за степента на изпълнение на провежданата политика в областта на защитата на националната сигурност, бюджетна програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за първото полугодие на 2020 г. и извършените във връзка с това разходи.

Отчетът е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 133, ал.3 от Закона за публичните финанси и в съответствие с Указанията за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, дадени от Министерство на финансите с писмо БЮ № 3 от 10.07.2020 г.

Виж целия документ >>