Финансов отчет на ДАНС към 30 юни 2010 г.
There are no translations available.

В изпълнение на чл. 112, ал. 3 от Постановление № 324/30.12.2009 г. на Министерски съвет Държавна агенция "Национална сигурност" публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политика и програма, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 30.06.2010 г.:

1. Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за първото полугодие на 2010 г.

2. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2010 г.

3. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 30.06.2010 г.

4. Отчет на ведомствените и административните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 30.06.2010 г.

5. Разшифровка на ведомствените и административните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2010 г.

6. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност".

7. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2010 г.