Финансов отчет на ДАНС за 2009 г. и към 31 март 2010 г.
There are no translations available.

За 2010 г.

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2010 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 31.03.2010 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2010 г. по Програма "Национална сигурност".

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2010 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност" към 31.03.2010 г.

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2010 г.

За 2009 г.

1. Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

2. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2009 г.

3. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 31.12.2009 г.

4. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2009 г. по Програма "Национална сигурност".

5. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2009 г.

6. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност".

7. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2009 г.