Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС към 30 юни 2014 г.
There are no translations available.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 48, ал. 3 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2014 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

3. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 г. на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

4. Бюджетна програма "Национална сигурност" към Област на политика "Защита на националната сигурност"

5. Обобщена справка за разходите по бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.