Бюджет на ДАНС за 2019 година
There are no translations available.

На основание чл. 93 от Закона за публичните финанси, чл. 56 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Постановление № 344 на Министерския съвет на Република България от 21 декември 2018 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2019 година

- Показатели по отделните бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2019 година