Бюджет на ДАНС за 2018 година
There are no translations available.

В изпълнение на чл. 93 от Закона за публичните финанси, чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Постановление № 332 на Министерския съвет на Република България от 28 декември 2017 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2018 година

- Показатели по отделните бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2018 година