Бюджет на ДАНС за 2017 година
There are no translations available.

В изпълнение на чл. 93 от Закона за публичните финанси, чл. 56 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Постановление № 374 на Министерския съвет на Република България от 22 декември 2016 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2017 година

- Показатели по отделните бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2017 година