Бюджет на ДАНС за 2020 година
There are no translations available.

На основание чл. 93 от Закона за публичните финанси, чл. 56 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Постановление № 381 на Министерския съвет на Република България от 30 декември 2019 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2020 година

- Показатели по отделните бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2020 година