2020 г.
There are no translations available.

Януари

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.01.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.01.2020 г. (pdf)

Февруари

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 29.02.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 29.02.2020 г. (pdf)

Март

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.03.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.03.2020 г. (pdf)

I-во тримесечие 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.03.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 31.03.2020 г. (pdf)

Април

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.04.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.04.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.04.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.04.2020 г. (pdf)

Май

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.05.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 31.05.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.05.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.05.2020 г. (pdf)

Юни

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.06.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.06.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2020 г. (pdf)

II-ро тримесечие 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.06.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.06.2020 г. (pdf)

Юли

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.07.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 31.07.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.07.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.07.2020 г. (pdf)

Август

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.08.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 31.08.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.08.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.08.2020 г. (pdf)

Септември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.09.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.09.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2020 г. (pdf)

III-то тримесечие 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.09.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.09.2020 г. (pdf)

Октомври

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.10.2020 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 31.10.2020 г. (pdf)

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.10.2020 г. (pdf)

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.10.2020 г. (pdf)