2017 г.
There are no translations available.

Януари

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.01.2017 г. (pdf)

Февруари

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 28.02.2017 г. (pdf)

Март

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.03.2017 г. (pdf) 

Април

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.04.2017 г. (pdf) 

Май

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.05.2017 г. (pdf) 

Юни

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.06.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 30.06.2017 г. (pdf)

Юли

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.07.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 31.07.2017 г. (pdf)

Август

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.08.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 31.08.2017 г. (pdf) 

Септември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.09.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 30.09.2017 г. (pdf)

Октомври

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.10.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 31.10.2017 г. (pdf)

Ноември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.11.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 30.11.2017 г. (pdf)

Декември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.12.2017 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС към 31.12.2017 г. (pdf)