2019 г.
There are no translations available.

Януари

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.01.2019 г. (pdf)

Февруари

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 28.02.2019 г. (pdf)

Март

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.03.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.03.2019 г. (pdf) 

I-во тримесечие 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.03.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 31.03.2019 г. (pdf)

 

Април

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.04.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 30.04.2019 г. (pdf) 

Май

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.05.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.05.2019 г. (pdf) 

Юни

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.06.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 30.06.2019 г. (pdf) 

II-ро тримесечие 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.06.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.06.2019 г. (pdf)

 

Юли

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.07.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.07.2019 г. (pdf) 

Август

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.08.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.08.2019 г. (pdf) 

Септември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.09.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 30.09.2019 г. (pdf) 

III-то тримесечие 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.09.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-3-ДЕС) към 30.09.2019 г. (pdf)

 

Октомври

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.10.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.10.2019 г. (pdf) 

Ноември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 30.11.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 30.11.2019 г. (pdf) 

Декември

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на ДАНС към 31.12.2019 г. (pdf)

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - (СЕС-1-ДЕС) към 31.12.2019 г. (pdf)